År 1986 blev jag psykoanalytiker och året därpå leg. psykoterapeut. Då arbetade jag bara med vuxna patienter. Sedan började jag arbeta med yngre patienter och blev barn- och ungdomspsykoanalytiker 1997. Jag skaffade även mig så kallad steg-3-utbildning, dvs. handledare i psykoterapi och psykoanalys.

Mitt intresse ”kröp ner i åldrarna” och jag började arbeta 2000 med föräldrar och spädbarn när det förelåg förlossningsdepression och/eller anknytningsproblem. Intresset ledde till en forskarutbildning och vidare till disputation 2010 och docentur i barnpsykiatri 2016 på Karolinska Institutet. Studien visade att en tidigt insatt mor-barn-psykoterapi hade goda effekter på mammans depression och stress och hennes förmåga att uppfatta barnets signaler. En ny doktorsavhandling (Winberg Salomonsson, 2017) på KI visade att dessa snabbt insatta behandlingar även hade vissa positiva effekter när barnen blivit 4½ år gamla.

Jag utvecklade sedan en metod SPIPIC (Short-term Psychodynamic Infant-Parent Intervention at Child Health Centres) som ledde till ännu en disputation (Kornaros, 2020) på KI. Behandlingarna var mycket kortvariga men lyckades ändå hjälpa mammorna att bli mindre deprimerade och oroliga för sina spädbarn. Sådana effekter kan ha betydelse för barnets fortsatta utveckling.

Intresset för förälder-spädbarns-terapi utvecklades genom min konsultverksamhet på Mama Mia BVC 2008-2021. Där handledde jag sjuksköterskorna att se och prata med föräldrarna om när situationen blivit problematisk. Likaså behandlade jag själv dessa familjer på plats. Det har jag fortsatt med, numera på min privatpraktik på Södermalm. Du kan nå mig via kontaktformuläret på hemsidan.

PAR-PSYKOTERAPI: Arbetet på BVC skedde inte sällan genom parsamtal med föräldrarna. Det ledde till ett intresse att bedriva terapi med par med olika svårigheter i relationen. Här finns ingen åldersgräns, även svårigheter hos äldre människor ägnar jag stor uppmärksamhet.

SPRÅK: Jag behandlar även på engelska, franska och tyska. You are welcome to contact me via the link on the website. N’hésitez pas à me contacter via le link sur mon site internet. Sie werden an meinem Website ein Kontaktlink finden.

FORSKNING: Jag är medlem av en forskargrupp på The Anna Freud Centre, London (The Layered Analysis Project, Baradon, Avdi, Sleed, Salomonsson and Amiran, 2023). Vi studerar videofilmer av mor-baby-terapier och försöker utröna samspelet mellan babyn, mamman och terapeuten. Ett mycket spännande och outforskat område! Jag deltar även i ett forskningsprojekt på Enheten för Perinatal Hälsa, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet. Det undersöker effekterna av tidigt insatt hud-mot-hud-kontakt för prematurfödda barn: Immediate parent-infant skin-to-skin study (IPISTOSS. Lilliesköld et al., 2023).