bild2-beskuren-betterTREDJE UPPGIFTEN

Till vardags arbetar jag med psykoanalys och forskning. Jag ägnar mig också åt ”tredje uppgiften”, en lagstadgad uppgift för medarbetare knutna till högskolor och universitet. Den innebär att man jämte forskning och utbildning informerar allmänheten om sina forskningsresultat och deras användningsområden.

Min websida är ett led i tredje uppgiften, vid sidan om de föreläsningar och radioprogram jag medverkar i. Om du vill diskutera något utifrån min sida är du välkommen att kontakta mig via formuläret här intill.