PSYKIATER blir man efter legitimationsgrundande läkarutbildning och vidareutbildning till specialist i psykiska sjukdomar. Allt som allt 5½ års medicinarutbildning och 2 års klinisk tjänstgöring till legitimation och sedan 4½ års tjänstgöring i psykiatri, invärtesmedicin och neurologi.

PSYKIATRI definieras av Socialstyrelsen som ”en… medicinsk specialitet som omfattar utredning, bedömning, diagnostik, behandling och uppföljning samt omvårdnad och rehabilitering vid psykiska sjukdomar”. Förutom kunskap om läkemedel, socialpsykiatri, beroendesjukdomar etc. ska psykiatern ha ”kunskap om de teoretiska grunderna för de olika psykologiska behandlingsmetoderna… [och ska kunna] bedöma eventuell lämplig psykologisk metod… och handlägga patienter med psykologisk behandlingsmetod”.

Enligt Svenska Psykiatriska Föreningen ska psykiaterspecialisten också känna till ”psykoterapeutiska termer och begrepp från olika teoretiska modeller, olika psykoterapeutiska inriktningar och deras indikationer, utvärdering av psykologiska behandlingsmetoder, svårigheter som kan uppstå vid psykologisk behandling”.

FRÅGA: Varför ska psykiatern ha kunskap om psykoterapi? Jag återkommer till frågan!

+++++++

PSYKOLOG blir man om man genomgått (oftast) psykologprogrammet på universitet och sedan tjänstgjort som PTP-psykolog under ett årstid. Därefter blir man leg. psykolog.

PSYKOLOGI är, enligt Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet ett ”systematiskt utforskande av människors upplevelser och beteenden… människor är både en biologisk, social och kulturell varelse som söker mening och tolkar sig själv och sin situation i världen”.

+++++++

Borde inte EN vetenskap kunna förklara ”hela psyket”? Så här svarar Nationalkommittén för psykologi: ”Sociologin och andra samhällsvetenskaper har mycket att berätta om människan som samhällsvarelse. De humanistiska vetenskaperna lär oss om människan som tolkande, kommunicerande och skapande varelse. De biologiska vetenskaperna ger oss evolutionens perspektiv på anpassningen till omgivningen och de begränsningar som nervsystem, fysiologi och sinnesorgan pålägger.”

Ingen enskild vetenskaplig disciplin eller metod har copyright på hur psykiska problem uppstår eller bör behandlas. Psykiaterns, psykologens, sociologens och socionomens perspektiv på dina problem har alltså olika tyngdpunkt. Här en figur från American Psychiatric Organization om skillnaderna mellan psykiatern och psykologen.

Nu dags för tredje psy-termen, utbildning i psykoterapi