Vi återvänder till kvantitativa utvärderingar av PDT. Den allra första kom 1967 (Gelder et al., 1967). Mellan 1970 och 2020 tillkom per decennium 15, 30, 40, 60, 120 RCT:s, alltså en accelererande utveckling. Bara under 2020 – 2023 har 55 RCT:s publicerats. En svensk forskare, Peter Lilliengren listar fortlöpande de resultatstudier som görs på PDT. Den senaste versionen hittar du här.

Den här grafen per 5-årsperiod är publicerad (Lilliengren, 2023) och visar de c:a 300 randomiserade studier som utförts på PDT fram till idag.

Flera meta-analyser av dessa studier (Abbass et al., 2013, Anderson and Lambert, 1995, Barth et al., 2013, Cristea et al., 2017, Cuijpers, 2017, Cuijpers et al., 2008, Cuijpers et al., 2016, Cuijpers et al., 2013, Driessen et al., 2020, Driessen et al., 2022, Driessen et al., 2015, Falk Leichsenring and Rabung, 2008, Keefe et al., 2014, Kivlighan III et al., 2015, Leichsenring and Rabung, 2011, Leichsenring et al., 2022, Steinert et al., 2017) har visat i stort sett samma resultat mellan olika terapiformer.  Lilliengren (2023) sammanfattar: ”PDT typically outperforms inactive controls, while comparisons with active treatments, including Cognitive-Behavior Therapy (CBT), typically indicate no statistical difference… There is a pressing need for disseminating the existing research for PDTs to policy makers and the general public, as well as integrating findings in psychodynamic training curriculums”.

De senaste åren har PDT haft svårt att höras i PR-kriget mot andra terapiformer. Det är synd, för Lilliengrens artikel och de citerade metaanalyserna visar att generellt sett är forskningsstödet gott för både PDT och KBT. Sen är det en helt annan sak vad DU tycker känns bäst för dig. Det är en helt individuell fråga vars svar beror på känsla, intuition och vad du hört och läst om olika behandlingsformer. Dessutom beror det på om du och den terapeut du söker ”matchar” bra eller inte. Kom ihåg Sackketts ord om patientens eget val och att vi måste ta hänsyn till patientens predikament, rättigheter och preferenser.

Med detta sagt finns vissa tillstånd där evidensen för PDT är mest konsoliderad. En färsk ”umbrella meta-analysis” (Leichsenring et al., 2023) har fokuserat på de elva meta-analyser som utförts på PDT de senaste två åren, sammanlagt med flera tusen patienter. De led av depression, ångesttillstånd, personlighets-störningar och somatiserings-symptom. Studien publicerades i år i den internationellt ledande World Psychiatry. Rekommendationen enligt EST-modellen (Tolin D et al., 2015) för PDT vid dessa tillstånd var ”strong”. Sålunda ”representerar PDT en evidens-baserad behandling” (Leichsenring et al., 286), med likartad evidens som till exempel KBT. Vi ska komma ihåg att ”ingen terapiform passar alla psykiatriska patienter, vilket visas av de begränsade framgångarna av alla evidensbaserade terapier” (286). Man brukar finna att ingen psykoterapiform ”botar” mer än 50-60% av sina patienter (t ex (Milrod et al., 2016, Svensson et al., 2021)