Ett italienskt forskarteam under D. Lenzi publicerade 2009 (Cerebral Cortex, 19, 1124-1133) en studie där mammor fick se spädbarn som visade olika känslor:

faces

(Bild publicerad med tillstånd av tidskr. Cerebral Cortex)

f-MRI-registrering är en modern form av datoriserad röntgen. Genom att mäta blodflödet undersöker man aktiviteten i hjärnans olika områden. Lenzis grupp visade att ”spegelneuronen” i mammornas hjärnor aktiverades mest då de tittade på känslofyllda barn-bilder, särskilt av de egna barnen. (Spegelneuronen har med vår inlevelseförmåga att göra. De aktiveras när vi ser andra människor göra saker eller uttrycka känslor). Om barnet hade ett svårtolkat ansiktsuttryck (”ambiguous”-bilden, nr 3 från vänster), aktiverades i stället förnufts-orienterade centra i hjärnan. Mammorna fick jobba hårdare och mindre spontant för att bearbeta den bilden! Forskarna fann också samband mellan mammornas ”reflective functioning”, dvs. förmågan att förstå en annan människas sinnestillstånd, och aktiveringen av deras spegelneuron. Man kan säga att det verkade vara mer ändamålsenligt för en baby-mamma att ha EQ än IQ.

Hur arbetar babyns hjärna då han eller hon är tillsammans med mamma? Det ser du på fliken Ansikten och miner.