Redan vid någon dags ålder kan babyn skilja mammas ansikte, röst och doft från andra kvinnor. Däremot har man inte vetat var i babyns hjärna detta äger rum. Den är ju svårare att undersöka. Men ett svenskt team (Carlsson m.fl. Acta Paediatrica 97:1221-1225) visade att när 6-9 månaders bebisar jämförde foton på sina mammor mot andra kvinnor, så aktiverades de högra pann- och tinningloberna. Babyn tycks tidigt ”bestämma” vilken del av hjärnan ska användas för att känna igen ansikten. Även vuxna bearbetar ansikten i den hjärn-regionen.

Man vet också sedan länge att den nyfödde skiljer på ledsna, glada och överraskade miner från den vuxne. Leppänen m.fl. (Infancy, 14(3), 346-362) visade 2009 var i hjärnan detta sker. Man börjar nu förstå hur hjärnorna hos mammor och spädbarn arbetar när de kommunicerar känslomässigt med varandra.

Nästa sida visar två enkla exempel på hur känslig babyn är för mammans signaler – och några andra intressanta experiment.