Numera är jag docent vid Enheten för Reproduktiv och Perinatal Hälsa vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet. Parallellt arbetar jag som privatpraktiserande psykoanalytiker och konsult vid Mama Mia BVC. De här områdena intresserar mig:

  • Vi vet idag hur stor betydelse spädbarnstiden kan ha för barns och föräldrars utveckling. Ändå identifieras inte alla problemfamiljer, och ännu färre kommer till kvalificerad behandling på ett enkelt och smidigt sätt. Hur kan vi ändra på det? Hur väcka politikernas och allmänhetens insikt om vikten att stödja denna grupp mer aktivt än idag? Här är jag förstås inspirerad av projektet ”Tryggare kan flera vara – Psykodynamisk handledning och konsultation på Barnavårdscentraler”, som du kan läsa mer om här samt i boken med ungefär samma namn.
  • Sjuksköterskor på MVC och BVC behöver stöd, utbildning och handledning i att identifiera känslomässiga problem hos föräldrar och spädbarn. Tillsammans med leg. psykoterapeut Monica Hedenbro startade jag 2014 en introduktionskurs till perinatal psykiatri, ”Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn”. Den innehåller både handledning och teoretisk undervisning och ges nu flera gånger på Enheten för Reproduktiv Hälsa.
  • Allmänna Arvsfonden finansierade 2012-2016 ett projekt där tio analytiker placerades på BVC i Stockholm. De handledde sjuksköterskorna och erbjöd korta konsultationer och terapier Projektets resultat utvärderas av doktorand Katarina Kornaros vid Enheten för Reproduktiv Hälsa, under handledning av mig och professor Eva Nissen. Läs mer om projektet längst ner på denna sida.
  • Forskare har genom experiment och videoinspelningar visat hur tidigt och aktivt spädbarn samspelar med sina närmaste. Hur kan deras fynd kopplas till mina kliniska intryck när jag arbetar i terapi med mor och barn? Jag har skrivit böcker och artiklar inom området. Där söker jag också utveckla den psykoanalytiska teorin för dessa behandlingar. Se menyn ”Böcker, artiklar, film”.
  • Forskare har även kartlagt samspelet mellan deprimerade mammor och deras bebisar. Kan vi analytiker hjälpa till med ett inifrån-perspektiv? Med andra ord, kan vi beskriva hur barnet kanske upplever mammans depression?
  • Hur kan vi utveckla förälder-spädbarns-terapins teknik? Här samarbetar jag med Spädbarnsmottagningen, Anna Freud Centre i London, Centre Alfred Binet i Paris, THRIVE Infant-Family Program i Los Angeles och Hincks-Dellcrest Center i Toronto.