Numera är jag docent vid Enheten för Reproduktiv och Perinatal Hälsa vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet. Parallellt arbetar jag som privatpraktiserande psykiater. De här områdena intresserar mig:

  • Vi vet idag hur stor betydelse spädbarnstiden kan ha för barns och föräldrars utveckling. Ändå identifieras inte alla problemfamiljer, och ännu färre kommer till kvalificerad behandling på ett enkelt och smidigt sätt. Hur kan vi ändra på det? Hur väcka politikernas och allmänhetens insikt om vikten att stödja denna grupp mer aktivt än idag? Här är jag förstås inspirerad av projektet ”Tryggare kan flera vara – Psykodynamisk handledning och konsultation på Barnavårdscentraler”, som du kan läsa mer om här samt i boken med ungefär samma namn.
  • Sjuksköterskor på MVC och BVC behöver stöd, utbildning och handledning i att identifiera känslomässiga problem hos föräldrar och spädbarn. Tillsammans med leg. psykoterapeut Monica Hedenbro startade jag 2014 en introduktionskurs till perinatal psykiatri, ”Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn”. Den innehöll både handledning och teoretisk undervisning och gavs flera gånger på Enheten för Reproduktiv Hälsa, Karolinska Institutet.
  • Föräldra-spädbarns-terapeuterna Monica Hedenbro, Margareta Andersson, Maria Borg och jag startade 2020 A Primo, en stiftelse och kunskapscentrum inom det perinatalpsykologiska området. Vi arrangerade kurser och föreläste på dåvarande Ersta Sköndal Högskola, numera Maria Cederschiölds Högskola. De var mycket uppskattade, men tyvärr är stiftelsen numera nedlagd.
  • Allmänna Arvsfonden finansierade 2012-2016 ett projekt där tio analytiker placerades på BVC i Stockholm. De handledde sjuksköterskorna och erbjöd korta konsultationer och terapier Projektets resultat utvärderades av doktorand Katarina Kornaros vid Enheten för Reproduktiv Hälsa, KI. Läs mer om projektet på denna sida.
  • Jag vill gärna förmedla till fackmän mina kliniska intryck från terapier med mor och småbarn och har därför skrivit böcker och artiklar inom området. Där söker jag utveckla den psykoterapeutiska metoden och teorin för dessa behandlingar. Se menyn ”Att läsa & se”.
  • Hur kan vi utveckla förälder-spädbarns-terapins teknik? Här samarbetar jag i ett forskningsprojekt med kollegor från Anna Freud Centre i London.