kontaktMitt namn är Björn Salomonsson och jag är psykiater, psykoanalytiker och docent vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet.

Man kan må dåligt i själen under alla perioder av livet. Jag arbetar med vuxna och barn i samtalsterapi och psykoanalys. Mitt specialintresse gäller känslomässiga problem hos blivande och nyblivna föräldrar och deras barn. Om du är intresserad av…

  • Psykoanalys med vuxna resp. barn
  • Psykologiska problem hos blivande och nyblivna föräldrar
  • Forskning om samtalsbehandling under denna tid av livet

…så är du välkommen att läsa vidare!

→ → Undrar du om KI-kursen “ATT MÖTA BLIVANDE OCH NYBLIVNA FÖRÄLDRAR MED BARN – INTRODUKTION TILL PERINATAL PSYKIATRI“? Vi är väldigt glada över den uppskattning den rönt och vill gärna fortsätta att erbjuda den med bibehållen ambitionsnivå och kvalitet. Det blir dock på annan plats och i annan regi. Info kommer att publiceras på denna hemsida. ← ←

Här nedan finns några kortfilmer om psykoanalys:

Om psykoanalys 1

Om psykoanalys 2

Om psykoanalys 3


Brev-fran-barnens-o_internetbild_1Brev från Barnens O

I den här boken förklarar vi, enkelt och respektfullt, hur barn “ser ut inuti”. Den vänder sig både till föräldrar, personal på skola och förskola, och terapeuter.

“Författarna tar med oss till barnets inre värld… fylld av starka känslor… dramatik på liv och död, skräck, förvirring, lust och längtan och många frågor… Brevväxlingen med barnet, lekfull och kreativ i försöket att fånga barnets egen ton, öppnar dörren till terapirummet på glänt.” (G. Nilsson, Socionomen, 8/2012).

“En intressant bok som på ett enkelt sätt förklarar svåra problemställningar.” (M. Ericsson, Bibliotekstjänst, 12113025)

Tryggare kan flera vara - Samtal med små barn och deras föräldrar“Tryggare kan flera vara – Samtal med små barn och deras föräldrarbeskriver mitt arbetssätt på en barnavårdscentral, BVC. Den vänder sig mest till sjuksköterskor och andra yrkesgrupper på MVC och BVC. Eftersom den inte är överlastad med facktermer kan den även läsas av alla som är intresserade av föräldraskapets och den tidiga barndomens psykologi.

“Salomonsson söker förstå det komplicerade samspelet MELLAN förälder… och barn, han undviker lättköpt ­diagnostisering… en sällsynt bok som man blir glad och uppfylld av att läsa. Vi KAN leva våra liv baserat på ökad självinsikt och dimmornas skingrande.”

Lasse Ekstrand, Gävle Dagblad

“Jag önskar att varje BVC hade en psykoanalytiker med kunskapen och tiden att samtala med de föräldrar som behöver det och deras små barn.”

Lina Schollin Ask, Tidningen Barnläkaren

Psychoanalytic Therapy with Infants and their Parents: Practice, Theory, and Results (Paperback) book cover

“Psychoanalytic therapy with infants and parents: Practice, theory, and results” vänder sig till terapeuter som arbetar med föräldrar och små barn, men även andra proffs som märkt att sådan kunskap kan behövas när man arbetar med äldre patienter. Boken beskriver många kliniska fall och hur jag tagit hand om dem i konsultationer och psykoterapi. Jag diskuterar också hur man kan kommunicera med en baby, och hur babyn kommunicerar med oss vuxna. Boken kom ut 2014

This book is not only fascinating. It also has the courage to open up a new and original thread of research in psychoanalysis; the exploration of the “basic grammar” of the baby worries. No child is too young to be listened to, understood and if necessary addressed.” Nino Ferro, President, Italian Psychoanalytic Society.

Övrigt aktuellt

Jag har kommit ut med en ny bok om psykodynamiska korttidsbehandlingar vid BVC:Psychodynamic Interventions in Pregnancy and Infancy: Clinical and Theoretical Perspectives (Paperback) book cover

PSYCHODYNAMIC INTERVENTIONS IN PREGNANCY AND INFANCY: CLINICAL AND THEORETICAL PERSPECTIVES

Den utkom 2018. Den är skriven för psykoterapeuter, och har jag jobbat med att den ska vara lätt att ta till sig, innehålla levande exempel, och att varje fackterm blir förklarad.

TRYGGARE KAN FLERA VARA

Allmänna Arvsfonden har tilldelat Föräldra-spädbarnsmottagningen vid Svenska Psykoanalytiska Föreningen 4½ milj. kr för ett projekt där 10 analytiker har arbetat på BVCn i Stockholm. Vetenskaplig utvärdering utförs av doktorand Katarina Kornaros vid Avdelningen för reproduktiv hälsa, Karolinska Institutet. Hon ska kvantitativt utvärdera resultaten av behandlingarna och kvalitativt undersöka vilka faktorer som underlättar resp. hindrar den här typen av problem att upptäckas och behandlas vid BVC. Detta sker genom intervjuer med föräldrar, sjuksköterskor och terapeuter.