kontaktMitt namn är Björn Salomonsson och jag är psykiater, psykoanalytiker och docent vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet.

Man kan må dåligt i själen under alla perioder av livet. Jag arbetar med vuxna och barn i samtalsterapi och psykoanalys. Mitt specialintresse gäller känslomässiga problem hos blivande och nyblivna föräldrar och deras barn. Om du är intresserad av…

  • Psykoanalys med vuxna resp. barn
  • Psykologiska problem hos blivande och nyblivna föräldrar och deras barn
  • Forskning om psykoterapi och stöd vid dessa problem
  • Egen utbildning inom detta område

…så är du välkommen att läsa vidare!


A PRIMO – Kunskapscentrum för psykologi och stöd under graviditet och späd- och småbarnsår har bildats av Maria Borg, Margareta Hansson, Monica Hedenbro och mig själv. Baserat på våra förenade kompetenser i psykoterapi och forskning ska A Primo verka för att ge kunskap om psykologi och stöd under graviditet och späd- och småbarnsår. Vi erbjuder seminarieserier med föreläsningar + grupphandledning. Vi vänder oss till personal inom MVC och BVC, samt till socionomer, psykologer, läkare, osv. Startskottet skedde januari 2021 på Ersta Sköndals Högskola, Södermalm med två kurser: ”Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn” samt ”Det lilla barnet – fördjupningskurs för socionomer i de första årens psykologi”. Generöst ekonomiskt stöd har lämnats av Annika och Gabriel Urwitz Stiftelse.

Vi anordnar nu en specialistkurs för psykologer med start HT-23:

”Relationsutveckling under graviditet, späd-och småbarnsår”.

Kursen motsvarar 7,5 hp.

HÄR HITTAR DU LÄNKEN TILL KURSEN HÖSTTERMINEN 2023.

 

Ψ

PSYKOANALYS OCH PSYKOTERAPI: Du kanske undrar vad det hela går ut på. Här finns några kortfilmer:

Om psykoanalys 1

Om psykoanalys 2

Om psykoanalys 3


Brev-fran-barnens-o_internetbild_1Brev från Barnens O

I den här boken förklarar vi hur barn ”ser ut inuti”. Den vänder sig både till föräldrar, personal på skola och förskola, och terapeuter.

”Författarna tar med oss till barnets inre värld… fylld av starka känslor… dramatik på liv och död, skräck, förvirring, lust och längtan och många frågor… Brevväxlingen med barnet, lekfull och kreativ i försöket att fånga barnets egen ton, öppnar dörren till terapirummet på glänt.” (G. Nilsson, Socionomen, 8/2012).

”En intressant bok som på ett enkelt sätt förklarar svåra problemställningar.” (M. Ericsson, Bibliotekstjänst, 12113025)

Tryggare kan flera vara - Samtal med små barn och deras föräldrar”Tryggare kan flera vara – Samtal med små barn och deras föräldrarbeskriver mitt arbetssätt på en barnavårdscentral, BVC. En ofta använd kursbok för sjuksköterskor och andra yrkesgrupper på MVC och BVC. Den är lättläst med många exempel och kan läsas av alla som är intresserade av föräldraskapets och den tidiga barndomens psykologi.

”Salomonsson söker förstå det komplicerade samspelet MELLAN förälder… och barn, han undviker lättköpt ­diagnostisering… en sällsynt bok som man blir glad och uppfylld av att läsa. Vi KAN leva våra liv baserat på ökad självinsikt och dimmornas skingrande.” (Lasse Ekstrand, Gävle Dagblad).

”Jag önskar att varje BVC hade en psykoanalytiker med kunskapen och tiden att samtala med de föräldrar som behöver det och deras små barn.” (Lina Schollin Ask, Tidningen Barnläkaren).

Psychoanalytic Therapy with Infants and their Parents: Practice, Theory, and Results (Paperback) book cover

”Psychoanalytic therapy with infants and parents: Practice, theory, and results” vänder sig till terapeuter som arbetar med föräldrar och små barn, men även proffs som arbetar med vuxna. Boken ger många exempel på konsultationer och psykoterapi.

This book is not only fascinating. It also has the courage to open up a new and original thread of research in psychoanalysis; the exploration of the ”basic grammar” of the baby worries. No child is too young to be listened to, understood and if necessary addressed.” Nino Ferro, President, Italian Psychoanalytic Society.

Övrigt aktuellt

En ny bok om psykodynamiska korttidsbehandlingar vid BVC:Psychodynamic Interventions in Pregnancy and Infancy: Clinical and Theoretical Perspectives (Paperback) book cover

PSYCHODYNAMIC INTERVENTIONS IN PREGNANCY AND INFANCY:                                                                               CLINICAL AND THEORETICAL PERSPECTIVES

Den är skriven för psykoterapeuter. Den är pedagogiskt upplagd och lättillgänglig,                                                    innehåller levande exempel, och varje fackterm blir förklarad.

 TRYGGARE KAN FLERA VARA

Allmänna Arvsfonden har tilldelat Föräldra-spädbarnsmottagningen vid Svenska Psykoanalytiska Föreningen 4½ milj. kr för ett projekt där 10 analytiker har arbetat på BVCn i Stockholm. Vetenskaplig utvärdering har nu utförts av doktorand Katarina Kornaros vid Enheten för reproduktiv hälsa, Karolinska Institutet. Förutom en kvantitativ studie har hon intervjuat föräldrar, sjuksköterskor och terapeuter angående vilka faktorer som underlättat resp. hindrat emotionella problem att upptäckas och behandlas vid BVC. Hon försvarade sin avhandling vid en disputation 20 mars 2020.

Deltagande familjer, vars barn var c:a fem månader gamla, fick på BVC träffa en psykoanalytiskt utbildad terapeut för i snitt fyra samtal. Effekterna efter 9 månader på mammornas självskattade depression och oro för spädbarnets funktion var signifikanta (p<.01) och med goda effektstorlekar (d=0.7 resp. 0.4). Papporna rapporterade sällan egen depression och, troligen därför, syntes inga effekter. Däremot var de också oroliga för sina barn initialt, vilket minskade signifikant (p<.01) och god effekt (d=0.44). 52% av mammorna uppvisade ”reliabel förbättring” på depression, 10% ”reliabel försämring”.

De kvalitativa studierna visade på föräldrarnas behov av stöd från BVC-sjuksköterskan. Även sjuksköterskorna behövde bli mer förtrogna med att iaktta och tala med föräldrarna om deras bekymmer.