FILMER

Svenska Psykoanalytiska Föreningen började hösten 2016 ge ut korta filmer om psykoanalys. Med sina nästan 30 filmer utgör serien nästan ett ”mini-universitet” om psykoanalys och psykoterapi. För det är ju så att den psykoanalytiska teorin ligger till grund för så många metoder, särskilt inom ”PDT” (psykodynamisk psykoterapi). Dess grundläggande formuleringar om det omedvetna, känslor och drifter, relationer, sexualitet, drömmar…ja de har verkligen satt avtryck i vår civilisation och även i de samtalstekniker vi använder för att hjälpa människor med psykologiska och psykiatriska problem.

BÖCKER

BREV FRÅN BARNENS O

Brev-fran-barnens-o_internetbild_1Du kanske har frågor kring ditt barn eller barnbarn. Eller så är du ung och undrar hur andra i din ålder kan ha det. Eller så arbetar du på förskola, fritids, skola eller inom sjuk- och hälsovård. Boken förmedlar hur barn och ungdomar tänker och känner och varför de kan bli så berörda av sånt vi vuxna tycker är småsaker.

Boken är slutsåld, men om du vill ha ett exemplar, skriv det på kontaktsidan så skickar jag ett till dig. Boken använder sig av brevväxlingar ”på låtsas”, dvs. med ett enkelt språk utan facktermer. I slutet finns ett särskilt kapitel för den som vill veta hur terapeuter tänker kring barn och vilka begrepp de använder. Boken används därför också inom undervisning av olika yrkesgrupper som arbetar med barn.

Båda författarna är privatpraktiserande psykoanalytiker, handledare och lärare. Vi arbetar med både barn och vuxna och forskar vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska institutet.

TRYGGARE KAN FLERA VARA – SAMTAL MED SMÅ BARN OCH DERAS FÖRÄLDRAR

Tryggare_web

Den här boken är skriven för dig som är intresserad av samspelet mellan spädbarn och deras föräldrar. Ibland uppstår bekymmer. Hur ser de ut? Hur kan man förstå dem? Går det att hitta nya infallsvinklar? Med andra ord, hur kan man göra så att ”Tryggare kan flera vara?”

Varje kapitel skildrar ett fall som jag arbetat med. Jag förklarar hur jag bemöter barnet och föräldern samt varför jag gör det. Detta framförs på ett vardagligt och lättillgängligt språk. I sista kapitlet redogör jag för min forskning inom området.

PSYCHOANALYTIC THERAPY WITH INFANTS AND PARENTS: PRACTICE, THEORY, AND RESULTS

coverBoken är utgiven på Routledges förlag i London. Den är skriven för psykoterapeuter: de som arbetar med föräldrar och små barn, men även andra som märkt att sådan kunskap kan behövas när man arbetar med äldre patienter. Boken innehåller många kliniska exempel. De visar hur olika typer av problematik ser ut och hur man kan ta hand om dem i längre eller kortare psykoterapeutiska kontakter.

Boken diskuterar också många teoretiska frågeställningar: hur kan man kommunicera med en baby? Hur kommunicerar babyn med föräldern respektive terapeuten? Hur fungerar det när terapeuten hjälper mor och barn att komma i bättre kontakt med varandra? Frågorna är många och svaren är intressanta men inte alltid enkla…

En ny bok om psykodynamiska korttidsbehandlingar vid BVC:Psychodynamic Interventions in Pregnancy and Infancy: Clinical and Theoretical Perspectives (Paperback) book cover

”Psychodynamic Interventions in Pregnancy and Infants. Clinical and theoretical Perspectives”

Den är skriven för psykoterapeuter. Den är pedagogiskt upplagd och lättillgänglig, innehåller levande exempel, och varje fackterm blir förklarad.

”[When reading the book] one has the impression of being in a multidisciplinary team meeting where clinical findings, research and different treatment approaches are being presented and critically discussed with the patients’ needs very much in mind. It evidences Salomonsson’s impressive capacity to communicate complex ideas in an accessible way” (Shirley Hiscock, British Psychoanalytic Council)

BABY WORRIES

baby_worriesBoken är min avhandling om mor-spädbarnspsykoanalys. Den börjar med en längre inledning till ämnet och jämför behandlingsmetoden med andra liknande metoder. Sen följer två artiklar som beskriver hur behandlingen går till samt diskuterar några teoretiska frågeställningar. Slutligen följer själva den kvantitativa studien, där psykoanalys- resp. BVC-behandlingarna jämförs.

TEXTER PÅ SVENSKA

Salomonsson, B. (2002). Psykoanalytiskt arbete med spädbarn och föräldrar. Mellanrummet, 7(100-115).

Salomonsson, B. (2003). Etik, estetik och psykoanalytisk process. Om relationen till den inre modern i Donald Meltzers tankevärld. Psykisk Hälsa, 2.

Salomonsson, B. (2005). Den stängda dörren – psykoanalytiska synpunkter på neuropsykiatriska tillstånd hos barn. Mellanrummet, 13, 91-106.

Salomonsson, B. (2007d). ”Talk to me baby, tell me what’s the matter now”. Semiotiska och utvecklingspsykologiska perspektiv på kommunikation vid psykoanalytisk behandling av spädbarn. Divan, 3-4, 57-72.

Salomonsson, B. (2011f). På bröstfronten intet nytt. Inlägg i amningsdebatten. Läkartidningen, 108(36), 1709-1710.

Salomonsson, B. (2012a). Den mexikanska drömmen och minnena i det fördolda (rapport från psykoanalytisk världskongress, Mexico City). Läkartidningen, 109(39-40), 1775-1776.

Salomonsson, B. (2012d). Spädbarnsproblem – behandling och utvärdering. Socionomen(8), 12-19.

Salomonsson, B. (2013d). Tryggare kan flera vara. Samtal med små barn och deras föräldrar. Stockholm: Carlssons Förlag.

Salomonsson, B. (2017a). En psykoanalytikers syn på ADHD. Best Practice, 12(Nov).

Salomonsson, B., & Winberg Salomonsson, M. (2012). Brev från barnens O. Två psykoanalytiker i dialog med barn och unga. Stockholm: Carlssons Förlag.

”Psykoanalytisk behandling vid störningar i mor-barn-relationen”. En sammanfattning på svenska av studiens upplägg och resultat. Från Läkartidningen.

Psykoanalys ger bättre samspel”. En tidningsartikel skriven i populär form finns i Dagens Nyheter.

Våra fantasier visar oss vägen”. En tidningsintervju om våra fantasiers betydelse, i DN.

DI:s studenter tvingar på barn vuxensexualitet”. En debattartikel a propos Dramatiska Institutet och barn och sexualitet, i DN.

HÄR EN LISTA PÅ MINA PUBLIKATIONER. Om du vill läsa något, tryck på länken!

Aguayo, J., & Salomonsson, B. (2017). The study and treatment of mothers and infants, then and now: Melanie Klein’s ‘Notes on Baby’ (1938/39) in a contemporary psychoanalytic context. Psychoanalytic Quarterly, 86(2), 383-408.

Baradon, T., Salomonsson, B., & von Klitzing, K. (2014). Diskussion – Wer ist der Patient in der Eltern-Kleinkind-Therapie? (Discussion: Who is the patient in parent-infant therapy?). Kinderanalyse, 22(1), 71-87.

Baradon, T., Avdi, E., Sleed, M., Salomonsson, B. & Amiran, K. (2023). Observing and interpreting clinical process: Methods and findings from ‘Layered analysis’ of parent–infant psychotherapy. Infant Mental Health Journal. doi: 10.1002/imhj.22073

Kornaros, K., Nissen, E., Zwedberg, S., & Salomonsson, B. (2019). A hermeneutic study of integrating psychotherapist competence in postnatal Child Health Care: parents’ perspectivesInfant Mental Health Journal, 41(1), 108-125. doi:10.1002/imhj.21828

Kornaros, K., Zwedberg, S., Nissen, E., & Salomonsson, B. (2018). A hermeneutic study of integrating psychotherapist competence in postnatal child health care: nurses’ perspectivesBMC Nursing, 17:42. doi:10.1186/s12912-018-0311-1

Lönnberg, G., Jonas, W., Bränström, R., Salomonsson, B., Nissen, E., & Niemi, M. (2019). Maternal Positive Affect & Infant Socio-Emotional Development – a Randomized Controlled Trial of the Effects of Mindfulness-Based Childbirth and Parenting. Mindfulness, 12 (8), 2009-2020.

Norman, J., & Salomonsson, B. (2005). ‘Weaving thoughts‘: A method for presenting and commenting psychoanalytic case material in a peer group. International Journal of Psychoanalysis, 86(5), 1281-1298.

Salomonsson, B. (1989). Music and affects: Psychoanalytic viewpoints. Scandinavian Psychoanalytic Review, 12(2), 126-144.

Salomonsson, B. (1998). Between listening and expression: On desire, resonance and containment. Scandinavian Psychoanalytic Review, 21, 168-182.

Salomonsson, B. (2004). Some psychoanalytic viewpoints on neuropsychiatric disorders in children. International Journal of Psychoanalysis, 85(1), 117-135.

Salomonsson, B. (2006a). The aesthetic dimension of the psychoanalytic processScandinavian Psychoanalytic Review, 29(1), 2-12.

Salomonsson, B. (2006b). The impact of words on children with ADHD and DAMP. Consequences for psychoanalytic technique. International Journal of Psychoanalysis, 87(4), 1029-1047.

Salomonsson, B. (2006c). The infantile and its vicissitudes. On psychoanalysis with infants and adults. Psychoanalysis in Europe(60), 98-105.

Salomonsson, B. (2007a). L’impact des mots sur les enfants souffrant d’un trouble caractérisé par un déficit de l’attention et de l’hyperactivité (ADHD ). Conséquences pour la technique psychanalytique. L’année psychanalytique (pp. 99-118). Paris: In Press.

Salomonsson, B. (2007b). Semiotic transformations in psychoanalysis with infants and adultsInternational Journal of Psychoanalysis, 88(5), 1201-1221.

Salomonsson, B. (2007c). “Talk to me baby, tell me what’s the matter now“. Semiotic and developmental perspectives on communication in psychoanalytic infant treatment. International Journal of Psychoanalysis, 88(1), 127-146.

Salomonsson, B. (2007d). ”Talk to me baby, tell me what’s the matter now”. Semiotiska och utvecklingspsykologiska perspektiv på kommunikation vid psykoanalytisk behandling av spädbarn. Divan, 3-4, 57-72.

Salomonsson, B. (2009a). Diskussion zum Beitrag von Peter Fonagy (A discussion of Peter Fonagy’s contributions). In M. Leuzinger-Bohleber, Canestri, J., Target, M. (Ed.), Frühe Entwicklungen und ihre Stöhrungen (Early development and its disturbances) (pp. 70-75). Frankfurt: Brandes&Apsel.

Salomonsson, B. (2009b). L’impatto delle parole su bambini affetti da ADHD e DAMP. Conseguenze per la tecnica psicoanalitica. In A. Ferro (Ed.), Annata Psicoanalitica Internazionale. Roma: Borla.

Salomonsson, B. (2009c). Mother-infant work and its impact on psychoanalysis with adultsScandinavian Psychoanalytic Review, 32, 3-13.

Salomonsson, B. (2010a). « Baby worries ». Une étude randomisée sur les traitements psychoanalytiques mère-nourrisson. Carnet Psy(dec.2010-jan-2011), 46-49.

Salomonsson, B. (2010b). “Baby worries” – A randomized controlled trial of mother-infant psychoanalytic treatment. The Bulletin of the Association of Child Psychotherapists in UK(October, issue 214), 12-15.

Salomonsson, B. (2010c). BABY WORRIES” – A randomized controlled trial of mother-infant psychoanalytic treatment. Stockholm: Karolinska Institutet.

Salomonsson, B. (2010d). “Parlami bambino, dimmi cosa c’è che non va”. Semiotica e prospettive evolutive sulla comunicazione nella cura psicoanalitica infantile. In A. Ferro (Ed.), Annata psicoanalitica internazionale 2009. Roma: Borla.

Salomonsson, B. (2011a). Countertransference anxieties and congress presentations. Psychoanalysis in Europe(65), 179-190.

Salomonsson, B. (2011b). Exploring core concepts: Sexuality, dreams and the Unconscious. [Also in Revista Di Psicanalisi (2011, 57(2), 435-438]. International Journal of  Psychoanalysis, 92, 263-265.

Salomonsson, B. (2011c). Konzept der infantilen Sexualität und die Sexualität des Seuglings (The concept of infantile sexuality and sexuality in infants). Kinderanalyse, 19(1), 36-49.

Salomonsson, B. (2011d). The music of containment. Addressing the participants in mother-infant psychoanalytic treatment. [La musica del contenimento. Como e quando rivolgersi ai membri della diade madre-lattante in trattamento psicoanalitico. In: Interazioni. Clinica e ricerca psicoanalitica su indiviuo-coppia-famiglia. Vol. 34/2 2011, 29-49]. Infant Mental Health Journal, 32(6), 599-612.

Salomonsson, B. (2011e). Psychoanalytic conceptualizations of the internal object in an ADHD child. Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy, 10(1), 87-102.

Salomonsson, B. (2012b). Has infantile sexuality anything to do with infantsInternational Journal of  Psychoanalysis, 93(3), 631-647.

Salomonsson, B. (2012c). Psychoanalytic case presentations in a Weaving Thoughts group. On countertransference and group dynamics. International Journal of  Psychoanalysis, 93(4), 917-937.

Salomonsson, B. (2013a). Die Musik des Containments. In F. Pedrina & S. Hauser (Eds.), Jahrbuch der Kinder-und Jugendlichen Psychoanalyse,BD.2: Praxis und Forschung im Dialog (pp. 77-101). Frankfurt: Brandes & Apsel.

Salomonsson, B. (2013b). An infant’s experience of postnatal depression: Towards a psychoanalytic model. Journal of Child Psychotherapy, 39(2), 137-155.

Salomonsson, B. (2013c). Transferences in parent-infant psychoanalytic treatmentsInternational Journal of Psychoanalysis, 94(4), 767-792.

Salomonsson, B. (2014a). Le “Tissage des pensées“: Une méthode pour présenter et commenter en groupe des séances psychanalytiques. In S.-M. Passone & F. Guignard (Eds.), Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent: État des lieux et perspectives (pp. 383-402). Paris: Ed. In Press.

Salomonsson, B. (2014b). Psychoanalytic therapy with infants and parents: Practice, theory and results. London: Routledge. In Portuguese: Psicoterapia psicanalítica com crianças pequenas e pais: Prática, teoria e resultados. Sao Paulo:Blucher.

Salomonsson, B. (2014c). Psychodynamic therapies with infants and parents: A critical review of treatment methods Psychodynamic Psychiatry, 42(2), 203-234.

Salomonsson, B. (2014d). Psychodynamic therapies with infants and parents: A review of RCTs on mother-infant psychoanalytic treatment and other techniques. Psychodynamic Psychiatry, 42(4), 617-640.

Salomonsson, B. (2014e). Therapeutic action in psychoanalytic therapy with toddlers and parentsJournal of Child Psychotherapy, 140919, 41(2), 112-130.

Salomonsson, B. (2015a). Extending the field: Parent-toddler psychotherapy inspired by mother-infant work. Journal of Child Psychotherapy, 41(1), 3-21.

Salomonsson, B. (2015b). Infantile defences in parent-infant psychotherapy: The example of gaze avoidance. International Journal of Psychoanalysis, 97(1), 65-88.

Salomonsson, B. (2015c). Too much, not enough: From quantitative fallacy to nameless dread. Bulletin of the European Psychoanalytic Federation(69), 207-216.

Salomonsson, B. (2016). Las defensas infantiles en la psicoterapia paterno-infantil: El ejemplo de la evitación de la mirada. The International Journal of Psychoanalysis (en español), 2(1), 67-95.

Salomonsson, B. (2017b). The function of language in parent-infant psychotherapy. International Journal of Psychoanalysis, 98(6), 1597-1618.

Salomonsson, B. (2017c). Interpreting the inner world of ADHD children: psychoanalytic perspectives. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 12(sup1), 1298269. doi:10.1080/17482631.2017.1298269

Salomonsson, B. (2017d). Intervision. In A. Hamburger & W. Mertens (Eds.), Supervision – Konzepte un Anwendungen (Supervision – Concepts and Usages) (pp. 118-132). Stuttgart: Kohlhammer.

Salomonsson, B. (2018a). Psychodynamic interventions in pregnancy and infancy: Clinical and theoretical perspectives. London: Routledge.

Salomonsson, B. (2018b). Psychodynamic therapies with infants and parents: A critical review of treatment methods. In C. A. Alfonso, R. C. Friedman, & J. I. Downey (Eds.), Advances in Psychodynamic Psychiatry (pp. 247-268). New York: The Guilford Press.

Salomonsson, B. (2018c). A sexualidade infantil tem algo a ver com och bebêRevista de Sociedade Psicanalítica de Psicanálise de Porto Alegre, 25(3), 651-675.

Salomonsson, B. (2018d). Traitement psychanalytique avec les bébés et les parents: quel traitement, pourquoi et quand? In J. Press & I. Nigolian (Eds.), Enfances: mémoire sans temps, corps orphelin (pp. 73-85). Paris: Éditions in Press.

Salomonsson, B. (2019a). Defensive patterns in reflective group supervisions at Child Health Centres. Infant Mental Health Journal, 40, 588-599. doi:10.1002/imhj.21790

Salomonsson, B. (2019b). Freud on fathers: Who cares? In T. Baradon (Ed.), Working With Fathers in Psychoanalytic Parent-Infant Psychotherapy. London: Routledge.

Salomonsson, B. (2019c). Psychodynamic psychotherapy with infants and parents. In D. Kealy & J. S. Ogrodniczuk (Eds.), Congtemporary Psychodynamic Psychotherapy (pp. 225-236). London: Academic Press.

Salomonsson, B. (2019d). Was Freud a Bionian? In A. K. Alisobhani & G. Corstorphine (Eds.), Explorations in Bion’s “O”. London: Routledge.

Salomonsson, B. (2019e). Die Funktion der Sprache in der Eltern-Kind-Psychotherapie. In K. Münch (Ed.), Internationale Psychoanalyse Band 14: Gedachtes fühlen –Gefühltes denken (pp. 195-224). Giesssen: Psychosozial-Verlag.

Salomonsson, B. (2020a). Psychoanalysis with adults inspired by parent–infant therapy: Reconstructing infantile trauma. The international Journal of Psychoanalysis, 101(2), 320-339. doi:10.1080/00207578.2020.1726714

Salomonsson, B. (2020b) Three themes about fathers in parent-infant psychotherapy. In T. Baradon (Ed.), Working With Fathers in Psychoanalytic Parent-Infant Psychotherapy. London: Routledge.

Salomonsson, B. (2021). Gaze avoidance in parent–infant psychotherapy: Manifestations and technical suggestions. The international Journal of Psychoanalysis, 102(6), 1138-1157. doi:10.1080/00207578.2021.1953384

Salomonsson, B. (2022). Psychoanalysis with adults inspired by parent–infant psychotherapy: The analyst’s metaphoric function. The international Journal of Psychoanalysis, 103(4), 601-618. doi:10.1080/00207578.2021.2010560

Salomonsson, B. (2023a). Patient(s) in Parent-Infant Psychotherapy. In C. Bronstein & S. Flanders (Eds.), Child and Adolescent Psychoanalysis in a Changing World London: Routledge.

Salomonsson, B. (2023b). Reflective group supervision: psychotherapists and child health centre nurses in collaboration. Journal of Child Psychotherapy, 1-18. doi:10.1080/0075417X.2023.2175227

Salomonsson, B. (2023c). L’évitement du regard dans la psychothérapie parents-bébé : manifestations et suggestions techniques. L’Année psychanalytique internationale, 2023, 21-45.

Salomonsson, B., Kornaros, K., Sandell, R., Nissen, E. & Lilliengren, P. 2021. Short‐term psychodynamic infant–parent interventions at Child health centers: Outcomes on parental depression and infant social–emotional functioning. Infant Mental Health Journal, 42, 109-123.

Salomonsson, B., & Sandell, R. (2011a). A randomized controlled trial of mother-infant psychoanalytic treatment. 1. Outcomes on self-report questionnaires and external ratings. Infant Mental Health Journal, 32(2), 207-231.

Salomonsson, B., & Sandell, R. (2011b). A randomized controlled trial of mother-infant psychoanalytic treatment. 2. Predictive and moderating influences of quantitative treatment and patient factors. Infant Mental Health Journal, 32(3), 377-404.

Salomonsson, B., & Sandell, R. (2012). Maternal experiences and the mother–infant dyad’s development: introducing the Interview of Mother’s Experiences (I-ME). Journal of Reproductive and Infant Psychology, 30(1), 21-50.

Salomonsson, B., Sandell, R., Werbart, A., & Rydelius, P.-A. (2011). Psykoanalytisk behandling vid störningar i mor–barnrelationen. Läkartidningen, 108(18), 984-987.

Salomonsson, B., & Sleed, M. (2010). The ASQ:SE. A validation study of a mother-report questionnaire on a clinical mother-infant sample. Infant Mental Health Journal, 31(4), 412-431.

Salomonsson, B., & Winberg Salomonsson, M. (2015a). Dialogues with Children and Adolescents: A Psychoanalytic Guide. London: Routledge.

Salomonsson, B., & Winberg Salomonsson, M. (2015b). A quoi pensent les enfants? Toulouse Éditions érès.

Salomonsson, B., & Winberg Salomonsson, M. (2017). Intimacy thwarted and established: Following a girl from infancy to child psychotherapy. International Journal of Psychoanalysis, 98(3), 861-875.

Salomonsson, B., & Winberg Salomonsson, M. (2018). Wie wird Intimität verhindert und wie wird sie hergestellt: die Beobachtung eines Mädchens vom Säglingsalter bis zur Kinderpsycho-therapie. In M. Johne, G. Allert, V. Bouville, C. Frank, G. Schmithüsen, A. M. Rutsch, & G. Hess (Eds.), Veränderungen im psychoanalytischen Prozess – Entwicklungen und Grenzen (pp. 49-63). Gießen Psychosozial-Verlag.

Winberg Salomonsson, M., Sorjonen, K., & Salomonsson, B. (2015). A long-term follow-up of a randomized controlled trial of mother–infant psychoanalytic treatment: Outcomes on the childrenInfant Mental Health Journal, 36(1), 12-29.

Winberg Salomonsson, M., Sorjonen, K., & Salomonsson, B. (2015). A long-term follow-up study of a randomized controlled trial of mother-infant psychoanalytic treatment: Outcomes on mothers and interactionsInfant Mental Health Journal, 36(6), 542-555.

Winberg Salomonsson, M., Barimani, Mia. (2017). Mothers’ experiences of mother-infant psychoanalytic treatment—a qualitative study. Infant Mental Health Journal 38/4, 486-498.

Winberg Salomonsson, M., Barimani, Mia. (2018). Therapists’ experiences of mother-infant psychoanalytic treatment—a qualitative study. Infant Mental Health Journal 39/1, 55-69.