FILMER

Svenska Psykoanalytiska Föreningen började hösten 2016 ge ut korta filmer om psykoanalys.

 

BÖCKER

BREV FRÅN BARNENS O

Brev-fran-barnens-o_internetbild_1Du kanske har frågor kring ditt barn eller barnbarn. Eller så är du ung och undrar hur andra i din ålder kan ha det. Eller så arbetar du på förskola, fritids, skola eller inom sjuk- och hälsovård. Boken förmedlar hur barn och ungdomar tänker och känner och varför de kan bli så berörda av sånt vi vuxna tycker är småsaker.

Boken använder sig av brevväxlingar ”på låtsas”, dvs. med ett enkelt språk utan facktermer. I slutet finns ett särskilt kapitel för den som vill veta hur terapeuter tänker kring barn och vilka begrepp de använder. Boken används därför också inom undervisning av olika yrkesgrupper som arbetar med barn.

Båda författarna är privatpraktiserande psykoanalytiker, handledare och lärare. Vi arbetar med både barn och vuxna och forskar vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska institutet.

 

TRYGGARE KAN FLERA VARA – SAMTAL MED SMÅ BARN OCH DERAS FÖRÄLDRAR

Tryggare_web

Den här boken är skriven för dig som är intresserad av samspelet mellan spädbarn och deras föräldrar. Ibland uppstår bekymmer. Hur ser de ut? Hur kan man förstå dem? Går det att hitta nya infallsvinklar? Med andra ord, hur kan man göra så att ”Tryggare kan flera vara?”

Varje kapitel skildrar ett fall som jag arbetat med. Jag förklarar hur jag bemöter barnet och föräldern samt varför jag gör det. Detta framförs på ett vardagligt och lättillgängligt språk. I sista kapitlet redogör jag för min forskning inom området.

 

PSYCHOANALYTIC THERAPY WITH INFANTS AND PARENTS: PRACTICE, THEORY, AND RESULTS

coverBoken är utgiven på Routledges förlag i London. Den är skriven för psykoterapeuter: de som arbetar med föräldrar och små barn, men även andra som märkt att sådan kunskap kan behövas när man arbetar med äldre patienter. Boken innehåller många kliniska exempel. De visar hur olika typer av problematik ser ut och hur man kan ta hand om dem i längre eller kortare psykoterapeutiska kontakter.

Boken diskuterar också många teoretiska frågeställningar: hur kan man kommunicera med en baby? Hur kommunicerar babyn med föräldern respektive terapeuten? Hur fungerar det när terapeuten hjälper mor och barn att komma i bättre kontakt med varandra? Frågorna är många och svaren är intressanta men inte alltid enkla…

 

 

BABY WORRIES

baby_worriesBoken är min avhandling om mor-spädbarnspsykoanalys. Den börjar med en längre inledning till ämnet och jämför behandlingsmetoden med andra liknande metoder. Sen följer två artiklar som beskriver hur behandlingen går till samt diskuterar några teoretiska frågeställningar. Slutligen följer själva den kvantitativa studien, där psykoanalys- resp. BVC-behandlingarna jämförs.

Om du vill beställa avhandlingen, gå till fliken Kontakta mig.

ARTIKLAR

”Talk to me baby, tell me what’s the matter now…” är en artikel om semiotiska och utvecklingspsykologiska perspektiv på kommunikation vid psykoanalytisk behandling av spädbarn. Den finns att köpa på engelska (2007) samt att ladda ner GRATIS här (2007).

 

”Semiotic transformations in psychoanalysis with infants and adults” är en fortsättning på ”Talk to me”-artikeln. Den handlar bland annat om likheter och olikheter mellan att arbeta terapeutiskt med spädbarn respektive vuxna. Finns att köpa på engelska.

 

GRATIS: Salomonsson_mother-infant-work-and-its-impact-on-psychoanalysis-with-adults är en gratisartikel från the Scandinavian Psychoanalytic Review (2009). Även den handlar om likheter och olikheter mellan terapi med spädbarn respektive vuxna – och lite annat.

 

GRATIS: Baby worries – Une étude randomisée sur les traitements psychoanalytiques mère-nourrisson är en fransk sammanfattning av avhandlingen från Le Carnet Psy (2011).

 

GRATIS: ”Psykoanalytiskt arbete med spädbarn och föräldrar”  är en artikel från tidskriften Mellanrummet.

 

GRATIS ”Den stängda dörren” innehåller psykoanalytiska synpunkter på neuropsykiatriska tillstånd hos barn. Från tidskriften Mellanrummet.

 

FLER ARTIKLAR PÅ SVENSKA UTAN KOSTNAD

”Psykoanalytisk behandling vid störningar i mor-barn-relationen”. En sammanfattning på svenska av studiens upplägg och resultat. Från Läkartidningen.

Psykoanalys ger bättre samspel”. En tidningsartikel skriven i mer populär form finns i ett nummer av Dagens Nyheter.

Våra fantasier visar oss vägen”. En tidningsintervju om våra fantasiers betydelse, i DN.

DI:s studenter tvingar på barn vuxensexualitet”. En debattartikel a propos Dramatiska Institutet och barn och sexualitet, i DN.

 

HÄR FINNS EN SAMLAD LISTA PÅ PUBLIKATIONER

publications_salomonsson-161127-doc