Ibland kan man ha ett problem som tär på en inifrån. Det kan vara ett symptom, en tanke, en känsla eller något annat som ständigt pockar på ens uppmärksamhet. Ofta är sådant förenat med obehagliga känslor: man är ledsen, orolig, rädd, bitter, förbannad, skamsen, skuldtyngd… Man kan ha talat med sin partner eller annan närstående. Eller man har vänt sig till Vårdcentralens läkare, en präst eller en arbetskamrat. Man kan i stunden ha upplevt en viss lindring men sen sätter det igång igen.

Kanske har du redan passerat dessa stadier. Om du sökte din läkare på Vårdcentralen fick du kanske en diagnos, ett recept eller en hänvisning till någon annan professionell. Men nu söker du kanske ett nytt perspektiv på dina bekymmer eller en ny approach hur du ska ta dig an dem. I ett sådant läge är du välkommen att kontakta mig. När vi samtalar lyssnar jag på dig med många ”öron”. Ett öra är vänt mot dina symptom: vill de uttrycka något du bär på inombords men inte förstår? Är de kanske kopplade till någon kroppslig sjukdom? Ingår de i ett större ”kluster”, där en tids medicinering skulle kunna vara första hjälpen? I alla händelser kommer jag att lägga fram mina idéer och sätt att se på dina bekymmer, och så kan vi bolla dem tillsammans.

Ibland blir det bara ett eller två samtal, ibland en lite längre kontakt, ibland ett förslag om att fortsätta i en mer utförlig psykoterapi. Avgörandet kan aldrig träffas genom ett telefonsamtal. Vi behöver sitta ner i lugn och ro och prata om saken. Så arbetar jag i psykiatriska konsultationer.