VARFÖR FINNS PSYKOTERAPEUTER SOM INTE ÄR LÄKARE? De flesta som började arbeta med psykoterapi runt förra sekelskiftet var psykiater, alltså läkare, i grunden. Efterhand började även psykologer intressera sig för ”djuppsykologi” och sökte analytikerutbildning. Dessutom har den så kallade hermeneutiska vetenskapssynen under 1900-talet vuxit sig starkare i flera vetenskaper. Även den medicinska vetenskapen intresserar sig idag för hur patienten upplever sin sjukdom och sin relation till läkaren.

VARFÖR ÄR INTE ALLA PSYKIATER LEG. PSYKOTERAPEUTER? Psykiater, liksom andra läkare, skaffar sig olika kompetens och fokus. Vissa vill framför allt förklara symptomen och minska deras frekvens och intensitet. De kan till exempel säga att ”depression är kopplat till sänkt halt av serotonin i hjärnan. Eftersom antidepressiva som SSRI-preparat höjer serotoninhalten kan de lindra depressionen.” Andra läkare vill snarare förstå vad depressionen betyder och hur den hänger samman med tidigare erfarenheter i livet, som till exempel: ”Du känner dig som en dålig och deprimerad mamma. Jag undrar om kan det hänga samman med relationen till din egen mor. Vi behöver undersöka det här bättre.” Ofta, men långt ifrån alltid, sker sådan behandling utan samtidigt användande av psykofarmaka. Således förskriver även jag ibland psykofarmaka.

VAD ÄR SPECIELLT MED EN PSYKIATER-PSYKOTERAPEUTS VERKSAMHET? Jag har tjänstgjort på psykiatriska kliniker och mött människor med svåra psykiska problem. Som behandlingsansvarig har jag måst avgöra om patientens psykiska problem kan kopplas till någon kroppslig sjukdom och om psykofarmaka behöver ordineras. Jag har mött människor i nöd och lärt mig behålla både medkänsla och lugn, fantasi och förnuft, för att vara dem till hjälp.

Min läkarutbildning har också gett mig en psykosomatisk kompetens att förstå hur kropp och själ samarbetar. Ibland sker det på ett ofördelaktigt sätt vilket gör ett djupare psykoterapeutiskt arbete nödvändigt. Sådant kan inträffa vid hjärtsjukdom, anorexi, kronisk sjukdom, huvudvärk, sexuell ohälsa…

SIST MEN INTE MINST: Allt kroppsligt eller själsligt lidande medför att man känner sig hjälplös, utsatt och beroende av sin behandlare. Som läkarstudent fick jag tidigt kontakt med patienter som lärde mig detta och jag tog det med mig i arbetet med alla patienter. Det gäller att inte bara visa, utan verkligen ha, en djup respekt för patienten, att inte tro att jag vet bäst, och att vi två söker oss fram för att förstå vad som plågar dig.

Läs först om psykiatriska konsultationer och sedan om mina specialområden inom psykiatrin!