kontaktMitt namn är Björn Salomonsson. Jag är läkare och specialist i psykiatri samt legitimerad psykoterapeut och medlem i Svenska Psykoanalytiska Föreningen. Det är den enda förening i Sverige som är med i International Psychoanalytic Association och därmed följer dess regelverk om utbildning, behandling och etiska riktlinjer.

Min läkarmottagning ligger på GAVELIUSGATAN 10, Södermalm, 11641 Stockholm. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta mig. Jag arbetar med vuxna patienter, nyblivna föräldrar med småbarn, äldre barn samt par i relationer. Som docent i barnpsykiatri är jag anknuten forskare vid Enheten för Perinatal Hälsa, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet samt The Anna Freud Centre, University College, London.

Man kan må dåligt i själen under alla perioder av livet: ångest, depression, ensamhet, att ens personlighet inte fungerar med andras, att ens känslor ”svämmar över”, att man upprepar samma mönster i beteenden eller relationer, osv.

Det finns många metoder och perspektiv på behandling för psykiska problem. Ofta diskuteras läkemedel KONTRA samtal. För mig är den åtskillnaden konstlad. Du är välkommen till mig för psykiatriska konsultationer där vi tillsammans söker söker hitta den behandlingsform som fungerar bäst för dig. Antingen fortsätter du sedan hos mig, vare sig vår kontakt blir glesare eller tätare, och dina bekymmer är akuta eller långvariga. Glesa kontakter kan till exempel gälla medicinering. Jag arbetar även med psykoterapi med vuxna och barn, parterapi samt känslomässiga problem hos blivande och nyblivna föräldrar och deras barn. Vad alla dessa termer betyder ska jag strax förklara. På websidan kan du läsa mer om:

  • Psykiatriska konsultationer
  • Olika former av psykodynamisk terapi (”PDT”)
  • Par-psykoterapi
  • Psykologiska problem hos blivande och nyblivna föräldrar och deras barn
  • Forskning om psykoterapi och stöd vid dessa problem

Välkommen att läsa vidare! Vill du hellre läsa på engelska, klicka här eller på Union Jack ovan. I work in English, je fait des suivis en français, ich spreche auch Deutsch.


Ψ

SAMTALSTERAPI, PSYKOTERAPI, PSYKOANALYS… Det finns många termer inom det här området. Besök gärna fliken ”Alla dessa ord på psy…”. Du kan också se flera korta videos om en speciell form av psykoterapi som kallas psykoanalys. Flera av mina kollegor har medverkat i dem, nedan finner du mina bidrag. Psykoanalysen är ”pappa” till många terapimetoder och har därför en egen flik under ”Alla dessa ord…” För närvarande omfattas ”samtalsbehandling”, men inte psykoanalys, av Region Stockholms ersättningssystem för privatpraktiserande läkare. 

Om psykoanalys 1

Om psykoanalys 2

Om psykoanalys 3


Brev-fran-barnens-o_internetbild_1Brev från Barnens O

Boken förklarar hur barn ”ser ut inuti”. Den vänder sig både till föräldrar, personal på skola och förskola, och terapeuter.

”Författarna tar med oss till barnets inre värld… fylld av starka känslor… dramatik på liv och död, skräck, förvirring, lust och längtan och många frågor… Brevväxlingen med barnet, lekfull och kreativ i försöket att fånga barnets egen ton, öppnar dörren till terapirummet på glänt.” (G. Nilsson, Socionomen, 8/2012).

”En intressant bok som på ett enkelt sätt förklarar svåra problemställningar.” (M. Ericsson, Bibliotekstjänst, 12113025)

Tryggare kan flera vara - Samtal med små barn och deras föräldrar”Tryggare kan flera vara – Samtal med små barn och deras föräldrarbeskriver mitt arbetssätt på en barnavårdscentral, BVC. Den används som kursbok för sjuksköterskor och andra yrkesgrupper på MVC och BVC. Den är lättläst med många exempel och kan läsas av alla som är intresserade av föräldraskapets och den tidiga barndomens psykologi.

”Salomonsson söker förstå det komplicerade samspelet MELLAN förälder… och barn, han undviker lättköpt ­diagnostisering… en sällsynt bok som man blir glad och uppfylld av att läsa. Vi KAN leva våra liv baserat på ökad självinsikt och dimmornas skingrande.” (Lasse Ekstrand, Gävle Dagblad).

”Jag önskar att varje BVC hade en psykoanalytiker med kunskapen och tiden att samtala med de föräldrar som behöver det och deras små barn.” (Lina Schollin Ask, Tidningen Barnläkaren).

Working with fathers in psychoanalytic-parent infant psychotherapy

Redaktören för boken är Tessa Baradon, välkänd kliniker och författare om föräldra-spädbarns-terapi,  Parent-Infant Psychotherapy (PIP). Den för samman flera bidrag från erfarna kliniker som diskuterar pappans roll i PIP-behandlingar. Idag uppmärksammas ju pappans roll mera, både i frågor om barnets emotionella utveckling och PIP-behandlingar. Den innehåller bland annat två kapitel skrivna av mig: “Three themes about fathers in parent-infant psychotherapy” and “Freud on fathers: who cares?”

Psychoanalytic Therapy with Infants and their Parents: Practice, Theory, and Results (Paperback) book cover

”Psychoanalytic therapy with infants and parents: Practice, theory, and results” vänder sig till terapeuter som arbetar med föräldrar och små barn, men även proffs som arbetar med vuxna. Boken ger många exempel på konsultationer och psykoterapi.

This book is not only fascinating. It also has the courage to open up a new and original thread of research in psychoanalysis; the exploration of the ”basic grammar” of the baby worries. No child is too young to be listened to, understood and if necessary addressed.” Nino Ferro, President, Italian Psychoanalytic Society.

Psychodynamic Interventions in Pregnancy and Infancy: Clinical and Theoretical Perspectives (Paperback) book cover

”Psychodynamic Interventions in Pregnancy and Infants. Clinical and theoretical Perspectives”

Boken redogör för om psykodynamiska korttidsbehandlingar vid BVC: Den är skriven för psykoterapeuter. Den är pedagogiskt upplagd och lättillgänglig, innehåller levande exempel, och varje fackterm blir förklarad.

”[When reading the book] one has the impression of being in a multidisciplinary team meeting where clinical findings, research and different treatment approaches are being presented and critically discussed with the patients’ needs very much in mind. It evidences Salomonsson’s impressive capacity to communicate complex ideas in an accessible way” (Shirley Hiscock, British Psychoanalytic Council)

 TRYGGARE KAN FLERA VARA

Allmänna Arvsfonden har tilldelat Föräldra-spädbarnsmottagningen vid Svenska Psykoanalytiska Föreningen 4½ milj. kr för ett vårdprojekt där 10 analytiker har arbetat på Barnavårdscentraler (BVC) i Stockholm. Vetenskaplig utvärdering har utförts av doktorand Katarina Kornaros vid Enheten för reproduktiv hälsa, Karolinska Institutet. Förutom en kvantitativ studie har hon intervjuat föräldrar, sjuksköterskor och terapeuter angående vilka faktorer som underlättat resp. hindrat emotionella problem att upptäckas och behandlas vid BVC. Läs mer om effekter av korta psykoterapeutiska insatser längst ner på den fliken. Katarinas kvalitativa studier visade på föräldrarnas behov av stöd från BVC-sjuksköterskan. Även sjuksköterskorna behövde bli mer förtrogna med att iaktta och tala med föräldrarna om deras bekymmer.