Nästa omgång i kursen ”Att möta blivande och nyblivna föräldrar. Introduktion till perinatal psykiatri” börjar 23 januari 2017 och slutar 22 maj. Ansökningstiden löpte ut 17 oktober 2016. En kurs är också planerad till vårterminen 2018.