• Är det en behandlingsmetod där patienten brukar ligga på en soffa och prata fritt ur hjärtat – medan analytikern lyssnar och kommenterar då och då? Och är syftet i så fall att analytikern vill hjälpa patienten att förstå sig själv bättre, så att hen kan ta tag i sitt eget liv på ett mer tillfredsställande sätt?
  • Eller är det en teori om människans psyke – både hur det är konstruerat ”på ytan” och hur det ser ut ”därunder”. Alltså en psykologi om det medvetna och det omedvetna? Kanske sysslar man bara med det omedvetna, eller…?
  • Eller en metod att utforska vad en människa känner, vilka krafter hen styrs av, vilka föreställningar hen gör om sig själv och andra? Vad menas i så fall med att ”utforska”? Är det samma sorts forskning som bedrivs i laboratorier och kliniker, eller…?

Svar: ja till alla 3 förslagen som ju alla väcker nya frågor! Under rubriken Psykoanalys kan du läsa om hur jag ser på psykoanalytiskt arbete och utforskande.

Läs vidare om psykoanalys med vuxna.