baby_kanslorVad har psykoanalytiker att göra med små bebisar? Visserligen brukar vi tala om ”tidiga störningar” och ha idéer om hur barndomsupplevelser kan påverka oss i vuxen ålder. Men att en psykoanalytiker behandlar en gråtande baby och en panikslagen mamma? Psykoanalys bygger ju ändå på samtal, på ord! Så tänkte jag nog själv tills jag äntrade detta fascinerande och omtumlande område. Det finns flera argument för psykoterapeuter att vända sig till föräldrar och spädbarn:

  1. Psykoanalytisk behandling utspelas inte bara via ord. Analytikern lägger också märker till hur patienten uttrycker sig icke-verbalt. En patient som säger att han är glad och samtidigt ser bedrövad ut, ja, vilka signaler ska analytikern gå efter?
  2. Att bli förälder är en av livets mest omvälvande perioder och leder inte sällan till krisreaktioner. Dessa s.k. postpartumdepressioner förekommer hos var sjätte kvinna, kanske lika ofta hos pappor.
  3. Ungefär var tionde baby kan sägas ha en s.k. funktionell störning, t,ex. en baby som skriker, som vägrar bröstet, inte vill släppa det, som inte kan sova, som är olustig, osv.
  4. Det finns väl belagda statistiska samband mellan tidiga känslomässiga problem hos eller mellan föräldrarna och deras spädbarn.
  5. Det finns numera bra behandlingar. De måste alltid börja med en utförlig intervju. En terapeut med god utbildning kan då upptäcka var ”skon klämmer” och erbjuda en kort samtalsterapi. Ibland behövs tillägg av t.ex. SSRI-preparat. Sjukhusvård behövs endast sällan.

Terapeutens utmaning är att skapa kontakt med både mamma och baby och förstå problemet. Ibland fokuserar man i stället på relationen mellan mor och far. I alla lägen använder man sin intuition, medkänsla och kunskap om hur människor kommunicerar – med eller utan ord.

 

En utbildning till mor-spädbarns-analytiker startade 2001. Samtidigt organiserade Psykoanalytiska Föreningen en Spädbarnsmottagning dit föräldrar kan vända sig. Du kan beställa skriften ”Det är aldrig för tidigt!”. Maila i så fall till info@psykoanalys.se. Du kan även ladda ner en pdf-fil som informerar om denna verksamhet. Johan Norman skrev även två fack-artiklar som kan beställas här resp här.

Vill du veta mer, klicka vidare till nästa sida eller läs min artikel i tidskriften ”Mellanrummet”.